KREDIKASYON FOND MIZILMAN-

Anpil kretyen ki soti nan kwayan background Mizilman yo (MBBs) santi yo neglije pa kèk legliz apre konfesyon piblik yo nan konfyans yo nan disip nan Swen se sa nou fè pi byen nan Lamèk nan Kris la, menm jan nou chache mache ansanm ak MBBs sa yo.

Si ou se yon MBB epi ou santi ou pou kont ou, ou vle sipò, oswa ou bezwen kèk èd nan mache ou avèk Jezi, tanpri pa ezite rele oswa imèl nou. Nou vrèman sousye de relasyon ou ak Jezi, Seyè nou an ak Sovè, e nou vle vini ansanm ak ou nan ki mache avè l '!

Sèvis ekip devwe nou an gen ladan, men yo pa limite a sa sèlman:

  • Vanyan sòlda lapriyè

  • Maker match MBB

  • Koneksyon Legliz Healthy

  • Kominote ki bay sipò

  • Disip sou entènèt / an pèsòn

Ou enterese nan aprann plis sou sèvi ak oswa ke yo te sèvi pa youn nan opsyon sa yo? 
Imèl nou nan: Care@meccatochrist.org

Recent Posts