Yon pafen fò inisèks ki fèt ak men fre ap chaje w ak enèji solèy. 50ml

* Pwodui sa a fèt pa MBB (Mislim Background Believers in Jesus). Tout kantite lajan an pral ale pou sipòte ministè yo avèk nou.