Filipyen se youn nan lèt ki pi enfòmèl Pòl yo. Ak legliz sa a li pa t santi bezwen pou revandike otorite apostolik li. Lanmou li debòde pou yo se evidan. Li te menm pèmèt yo voye lajan l ', sa ki te trè etranj pou li. Lajwa nan soufrans se tèm akablan lèt sa a. Pòl nan prizon, men li itilize tèm nan pou lajwa (non ak vèb) plis pase sèz fwa. Lapè ak esperans li pa t baze sou sikonstans yo, men sou konnen Kris la (3:10) ak pouswiv pri sa a kòm pi gwo anbisyon li. Tout te fimye konpare ak objektif sa a (3:8). Apwòch otè a nan seri kòmantè sa a se devosyonèl ak anpil aplikasyon pratik.