-PATNÈ-

 

Nou ap chèche patenarya pou avanse Wayòm Bondye a. Èske ministè ou ta ase fonse pou asosye avèk nou pou anonse Levanjil Jezikri a?
Imèl nou jodi a pou patnè avèk nou: info@meccatochrist.org

Recent Posts