-DONATE-

Lamèk Kris la se yon 501 (c) (3) pa pou òganizasyon pwofi. Kontribisyon yo taks-franchiz nan limit lalwa otorize Ozetazini.

Priyè ou yo ak kado gaz ministè sa a ak enpak Kwayan Mizilman Istorik ak lavi Mizilman atravè lemond chak jou. Chak dola ou bay pèmèt Levanjil la rive kote yo pa rive.

Èske w ap rantre nan nou nan pataje pi gwo trezò a nan tout mond lan? Si ou enterese vin yon patnè ministè finansye avèk Lamèk bay Kris la, gen plizyè fason:

Tanpri kontakte nou ak nenpòt pwoblèm oswa kesyon: 

Donate@MeccaToChrist.org
Sant Rele Donatè yo: +1(509)557-7272

 

Recent Posts