-Sentespri (6) الروح القدس-

Sentespri (6) الروح القدس

Bonjou, Byenveni nan klas sa a sou Sentespri a.

Se yon klas pou Nouvo Kwayan yo ki ranfòse ou nan lafwa ou epi ede ou konprann moun nan ak travay Sentespri a nan pwòp kè ou Kèlkeswa kote ou ye.

OK, pwochen bagay nou kapab. 

Panse sou. 

Oswa vle konprann konsènan Sentespri a se ke li ka lapenn. 

Mo an patikilye sa vle di fè tris. 

Epi ou panse poukisa Lespri Sen an t ap tris pou nenpòt bagay li genyen? 

Li gen aksè a tout bagay. 

Poukisa li ta dwe tris? 

Paske li renmen nou. 

Epi pafwa, epi li vle dirije nou ak gide nou epi pafwa nou fè bagay ki fè l lapenn oswa fè l tris. 

Sitou lè nou peche. 

Li di nan. 

Ke Bondye ban nou tout sa nou bezwen ki gen rapò ak fason nou ta dwe viv lavi nou nan Bondye. 

Li ban nou tout bagay. 

Men pafwa nou pral gade nan yon bagay ke nou renmen. 

Sa a pa bon oswa nou pral fè yon bagay ki pa bon pou nou paske nou ap dirije pèdi akòz kò nou oswa yon bagay nou vle fè. 

Epi nou pral fè bagay sa a. 

Epi sa a nan vin tounen peche. 

Epi kòm rezilta, Sentespri a lapenn. 

Poutèt sa, kounye a Lespri Sen an di, woy, mwen fini ak sa a. 

Map deplase. 

Non li pa fè sa. 

Paske peche nou an kouvri pa san Kris la, li rete la, men li la. 

Li lapenn anpil nan kè l. 

Se konsa, sa k ap pase nan lapenn sa a? 

Li vle fè tounen l 'nan kote sa a kote nou gen sa a plen ak bèl di Bondye mèsi ak papa a ak pitit gason an atravè li. 

E kòm rezilta li pral travay pou fè sa. 

Fè sa reyèl nan kè yo ke nou te konprann yo t ap peche. 

Se konsa, li ka ede nou fè fas ak, sa a nan mache sa a ke nou ta ka peche nan, pou nou ka tounen nan di Bondye mèsi a trè plen. 

Nan Efezyen 4, li pale. 

Se la kote youn nan deklarasyon sa yo sou lapenn Lespri Sen an soti. 

Ak aktyèlman nan tout chapit kat la ak kòmansman chapit senk nan Efezyen, gen 35 bagay ki nan lis. Yo ka lapenn Lespri Sen an sa. 

Fraz nan lapenn Lespri Sen an vini nan seksyon an patikilye sa a di, pa kite okenn pawòl ki pa bon oswa move soti nan bouch ou, men se sèlman yon mo ki bon pou bati oswa fè moun. 

Santi pi byen. 

E bati yo nan verite a, selon bezwen nan moman an pou li pral bay li pral bay favè pou moun ki tande. 

Pa fè Lespri Sen Bondye a lapenn, li te sele nou nan jou redanmsyon an. 

Kidonk, sa vèsè sa a an patikilye montre se sa nou di. 

E pafwa se nou. 

Li ka gen tandans nou di move bagay sou moun nou yo yo te fè yon bagay ki mal ak nou yo. 

Yo te eseye fè nou revoke nan yon travay. 

Yo te fè tout kalite move bagay kont nou oswa epi pafwa se jis ou ye, ou se mari ou oswa madanm ou pral jis di yon bagay ki mechan. 

Oswa ou pral di yon bagay mechan ak yon moun epi rezilta a se ke Sentespri a lapenn paske li vle tout konvèsasyon ou. 

Tout sa ou di pou edifyan. 

Pou bay Bondye, epi konsa kalite diskou kòlè anmè tout kalite bagay sa yo ki jwenn lòt kote nan pasaj sa a. 

Yo pral lapenn Lespri Sen an, se konsa Lespri Sen an vle nou. 

Vin konprann lapenn li kounye a, ki jan ou fè konprann ke li ap lapenn pou yon sitiyasyon? Oke mwen panse sa sa vle di se ke ou bezwen konprann ki moun Lespri Sen an rete nan ou. Mwen bay, mwen te souvan bay egzanp sa a si mwen ta. Mwen te marye pou 47 ane. 

Men pafwa mwen pral di yon bagay ak madanm mwen. 

Sa fè l mal epi li jis soti nan yon moman. 

Mwen pral di yon bagay ou konnen, pa patikilyèman jantiyès. 

Oke, li pap kouri ale epi divòse m nan moman sa a. 

Men relasyon nou se. 

Yon ti jan domaje nan pwen sa a oswa li vin trè trankil. 

Madanm mwen ak Will pral mete tèt li atè epi li toujou ale. 

Mwen te gen sa a. 

Mwen literalman te gen sa a rive lòt jou a epi mwen te di yon bagay jis san konprann mwen te. 

Mwen te fatige ak grangou epi mwen te di yon bagay ki mal epi mwen te ale. 

Pou travay ak mwen te resevwa nan machin mwen an, ki se nan garaj la ak mwen Sentespri te di. 

Sa te lapenn anpil. 

Se konsa, mwen soti nan machin mwen an, tounen tounen epi li mande l padon. 

Mwen te anbrase li epi mwen te di mwen regrèt sa se te yon bagay sòt di. 

Gade, se sa ki fè Lespri Sen an lapenn. 

Men, mwen te konnen madanm mwen. 

Epi sa m te di a te fè l lapenn pou l te konnen sa ki ta ka fè Lespri Sen an lapenn. 

Kounye a li te mete deyò pou nou se konnen Lespri Sen an k ap travay nan ou. 

Epi konnen li. 

Kòm yon moun ki abite nan ou, si ou pa fè sa, li kòm yon moun ki kwè nan Jezi Kris la, li te ba ou. 

Se konsa, objektif nou antanke kretyen se mache ak Lespri Sen an yon fason pou nou konnen lè li nan lapenn. 

E mwen menm, ou konnen. 

Mwen te anbrase madanm mwen epi nou youn gade nan je lòt epi. 

Nou te rezoud li epi mwen te tounen nan travay ak. 

Mwen te santi m plen lajwa. 

Epi li te fè tou. 

Jis ou konnen, mwen rekonèt ke mwen te fè sa ki mal, kidonk se sa ki lapenn Lespri Sen an ye, e souvan se bagay nou fè yo ki se peche ke Sentespri a pa vle nou fè. 

Men, nou pral fè sa yo, epi sa yo se bagay ki fè Lespri Sen an lapenn, epi kounye a li di nou yon bagay sou pèsonalite Sentespri a. 

Li ap kominike avèk ou tout tan. 

Chak sitiyasyon kounye a li pa oblije jis nan sitiyasyon espirityèl. 

Nou ap li Bib la ak kalite bagay sa yo. 

Li nan lavi chak jou e Bondye vle nou kondui tèt nou tout nan. 

Lavi yon fason pou nou pa lapenn Lespri Sen an paske Lespri Sen an ap travay nan nou. 

Se konsa, chak sitiyasyon ou mache nan, ou konprann, o, Sentespri a te mennen m 'isit la epi li gen yon rezon pou mwen yo dwe isit la. 

Pafwa se jis pou yon limyè pou Kris la nan sitiyasyon sa a. 

Pa nesesèman di anpil nan anyen. 

Men pafwa pafwa prezans ou mache nan. 

Sentespri a ap mache avèk ou, epi li pote yon lapè ak yon regleman. 

Sa a nan sitiyasyon sa a ki enkwayab. 

Nan lòt mo, ou pa ka eksplike li. 

Epi sa rive lè n ap mache byen ak Sentespri a. 

Lòt aksyon ki ka fè sa nou wè isit la lanvi, manti manti move kòlè. 

Vòlè vòl, move oswa move pawòl anmè kòlè. 

Pale sa ki mal, pale move bagay oswa move aksyon kont moun. 

Tout bagay sa yo se peche nou ka fè, men Sentespri a lapenn pou aksyon sa yo. 

Èske Sentespri a. 

Kite kòm yon rezilta, non li pa fè sa. 

Men, aksyon li nan lavi nou yo diminye. 

Ki pi bon fason? 

Pou ak sa ki pral rive se lapè nou an, ak kè kontan nou an pral disparèt. 

Li pral redwi anpil ak Lè sa a, nou vin. 

Uh, pou mank de yon mo pi bon, mwen souvan mwen ka vin mosad. 

Apre sa, mwen dekonekte tèt mwen. 

Soti nan travay Sentespri a ak toudenkou mwen ap eseye kontwole bagay sa yo. 

Apre sa, mwen pa ka fè yon trè bon travay nan kontwole anyen. 

An reyalite, se pa sa Lespri Sen an vle nou fè. 

Li se kontwòl tout bagay, epi li dousman mennen nou ak gide nou. 

Epi Se konsa, sa ki pral rive se lapè nou an pral ye. 

Wete nan men nou, oswa anpil diminye nan kè nou. 

E mwen renmen lefèt ke lè nou ap mache ak Sentespri a, nou ta dwe konprann yon lapè ak yon lajwa. 

Sa se enkwayab, absoliman. 

Epi sa vin bèl bagay paske mwen antre nan sitiyasyon mwen ak madanm mwen antre nan sitiyasyon epi nou wè lapè Bondye a ki afekte tout bagay alantou li. 

Epi, epi sa a se yon sitiyasyon bèl bagay pou nou genyen, epi lè sa a Bondye ka itilize opòtinite sa a nan moun ki santi lapè nan kè nou nan lavi nou. 

Kòm yon opòtinite pou Sentespri a pale ak yo, epi mwen te jwenn fwa ak sitiyasyon kote moun te di m 'gen yon seri bèl bagay nan la. 

Gen yon bèl moso bò kote ou. 

Poukisa ou gen pyès sa? 

Yon opòtinite ekselan pou pale pou tout moun pale pou Kris la. 

Ak travay Kris la ak levanjil la. 

Nou ka ale menm pi lwen nan relasyon negatif nou ak Sentespri a lè nou reziste kont li. 

Epi gen plizyè ekriti nan ki. 

Nou wè epi li di yo te reziste Sentespri a epi nou wè sa yo ak sa yo pa bon bagay yo fè. 

Travay 75 

Sa a se Steven k ap pale ak foul moun yo ak yon foul moun, epi li t ap pale ak dirijan yo. 

Nan pèp jwif la, la. 

Farizyen yo ak sadiseyen yo, ansanm ak nou menm, nou toujou gen kou rèd. 

Nan lòt mo, ou fè tèt di. 

Ou vle fè pwòp bagay ou epi ou pa sikonsi nan kè ou. 

Nan lòt mo, pa gen okenn chanjman kè nan ou anvè Bondye. 

Ou menm, ou konnen tout bagay sou bagay Bondye yo ak ekriti yo nan bagay sa yo, men kè ou pa te chanje nan renmen anvè Bondye. 

E zòrèy nou toujou ap reziste kont Sentespri a epi di: Mwen konnen kiyès Lespri Sen an ye, epi mwen pa vle pale avè l '. 

Mwen pa vle l 'konnen anyen paske mwen te gen tout kalkile. 

Epi w ap fè menm jan papa w te fè a, epi li refere a nan Ansyen Testaman an, kote Bondye t ap voye pwofèt ba yo pou yo pale ak yo, epi yo t ap touye pwofèt sa yo, epi yo pa t vle koute. li paske yo te konnen yo t'ap pale. 

Vwa Bondye, men yo pa t vle tande l. 

Sa se reziste Lespri Sen an. 

Sa se pi plis pase jis lapenn sen an. 

Ou konnen, pafwa nou tonbe nan peche jis nou jis tonbe nan peche. 

Li jis li vini ansanm epi nou sede nan li. 

Epi nou fè sa, men reziste Lespri Sen an pi fò pase li se konnen sa ki dwat pou fè ak di, mwen p ap fè sa, e sa se reziste Lespri Sen an. 

Ou pa vle fè sa. 

Nan Egzòd 32. 

Se lè pèp Izrayèl la te nan dezè a, Seyè a di Moyiz konsa: -Mwen wè pèp sa a, mwen wè yo se yon pèp ki fè tèt di. 

Koulye a, kite m 'pou kòlè m' ka boule kont. 

Lè sa a, li te fè yo soti kite peyi Lejip ak yon men vanyan sòlda. 

Apre sa, Moyiz moute sou mòn lan pou l' kominike ak Bondye epi pou l' pran lalwa. 

E ki jan yo ta dwe kondui tèt yo tou. 

Kòmanse pale ak gen relasyon ak Bondye epi yo bati yon ti bèf an lò. 

Yo Arawon, granprèt la te di li te pran lò, li jete l nan dife, epi yon ti towo bèf an lò soti. 

Ou konnen kiyès? 

Mwen twouve li trè kaptivan ke li ta di sa men, men nan fè sa yo te di, byen, nou menm, ti towo bèf sa a te fè nou soti nan peyi Lejip. 

Sa a bèf sa a te fè nou soti kite peyi Lejip, epi se konsa nou pral adore li, paske Bondye. 

Nou pa konnen sa ki te rive. 

Li, li te disparèt ansanm ak Moyiz e petèt Moyiz la sou mòn lan. 

Li te mouri e kiyès ki pral dirije nou kounye a? 

Se konsa, yo olye yo tann Bondye pale grasa Moyiz? 

Yo te bati ti bèf an lò sa a ak sa a reziste. 

Sa a se konnen sa ki dwat yo fè ak jis di non, mwen pa pral fè. 

Fè li. 

Ezayi 6310. Yo te revòlte epi yo lapenn lanmò Lespri Sen an, kote li te vire tèt li vin tounen ènmi yo, epi li te goumen kont yo. 

Nou wè ke pandan tout listwa Izrayèl la, yo t ap jwenn yon jij ki jis oswa yon wa ki jis, epi yo t ap sèvi Bondye pou yon peryòd tan. 

Jij sa a ka mouri oswa. 

Ka mouri epi oswa yon nouvo wa vini epi li pa mache ak Bondye. 

Apre sa, yo vire do bay pwòp fason yo, menm konnen sa ki dwat yo fè. 

Epi se sa ki rebele ak reziste Lespri Sen an. 

Oke, nou te vini nan fen seksyon sa a. Epi li te bèl pou mwen avèk ou, e mwen kwè Sentespri a te kòmanse sèvi nan kè ou epi l ap kontinye sèvi nan kè ou.

Mwen fèmen ak ekriti yo:

"Men nou menm, mezanmi, k ap bati tèt nou nan lafwa ki pi sen nou an epi n ap priye nan Sentespri a, kenbe nou nan lanmou pou Bondye, ap tann pitye Jezikri, Seyè nou an, ki mennen nan lavi etènèl." Jid 1: 20-21

Nou pral wè ou ankò byento.

Leson ki sot pase yo