-Sentespri (5) الروح القدس-

Sentespri (5) الروح القدس

Bonjou, Byenveni nan klas sa a sou Sentespri a.

Se yon klas pou Nouvo Kwayan yo ki ranfòse ou nan lafwa ou epi ede ou konprann moun nan ak travay Sentespri a nan pwòp kè ou Kèlkeswa kote ou ye.

Yon lòt bagay ke Lespri Sen ka fè se li ka kriye. 

Ki se yon bagay enteresan yo reflechi sou. 

Poukisa Lespri Sen an ta vle kriye? 

Mwen pa sèten, men li fè sa. Li fè pati pèsonalite li. Nan Galat 46, li di, paske nou se pitit gason, Bondye te voye Lespri Sen an, pitit li a, nan kè nou. 

Li di ABBA. 

Papa epi li rele nan kè nou ak nan moman pwofon sa yo. 

Presyon ak difikilte ke ou ta ka jwenn tèt ou nan Sentespri a se nan ou konprann sa epi li ap kriye ABBA. 

Ede moun sa a. 

Ede yo konprann ke mwen avèk yo ke mwen ap ba yo lapè nan mitan sitiyasyon sa a. 

Gen kèk fwa mwen jwenn nan sitiyasyon difisil epi mwen pa konnen ki sa yo fè ak kèk kounye a mwen te aprann ke se pwobableman sitiyasyon an pi bon yo dwe nan epi mwen jis chita ak nan kè mwen. 

Mwen tande Sentespri ap kriye papa, papa. 

Fòs nan moun sa a, epi mwen konnen lapè Bondye a ke kèlkeswa sitiyasyon an difisil, Bondye avèk mwen e li ap kriye ke nan mwen mwen genyen. 

Mwen panse ke ou pral jwenn kòm plis tan ou pase nan lapriyè, espesyalman poukont ou. 

W ap jwenn kapasite w pou w tande Lespri Sen an k ap priye atravè ou, e mwen panse sa enpòtan anpil. 

Pase tan poukont ou ak Bondye, men konprann ke li ap rele pou ou bay papa a. 

Li ka priye. 

Nan Women 826, pa egzanp, menm jan an tou, Lespri a ede feblès nou yo, paske nou pa konnen ki jan pou nou priye jan nou ta dwe. 

Men, Lespri Bondye a li menm ap lapriyè ak nou ak plenn twò fon nan pawòl. 

Epi sa a se yon bèl foto Lespri Sen an nan nou. 

Lapriyè pou nou. 

Pou papa a ak pitit gason an. 

E se sa li fè. 

Epi se sa li fè, ak sa rele nan pye Bondye. 

Èske A se yon bèl eksperyans epi pandan w chita ak Bondye epi w kòmanse priye epi w pase tan olye w jis mande Bondye nan men Bondye yon lis bagay tankou w konnen mwen bezwen manje maten mwen bezwen. 

Mwen bezwen jwenn sa yon kote. 

Jan de bagay sa yo. 

Tout bagay mwen bezwen, transpò. 

Sa yo se bagay ou ka mande Bondye. 

Men, vini nan plas pwòp bezwen espirityèl ou epi reyalize ke Sentespri a ap priye nan ou. 

Èske li? 

Èske li tèlman enpòtan pou w konprann mwen renmen sa? 

Gen yon mo ki nan. 

An reyalite. 

Nou pral li li isit la. 

Uh, nan vèsè a, 34. Ki moun ki te kondane Jezi Kris la kòm li ki te mouri? Wi. Okontrè, moun ki te leve soti vivan nan lanmò a ki te sou bò dwat Bondye a, ki lapriyè pou nou tou. 

Apre sa, nan lang ebre. 

725 Se poutèt sa, li kapab sove pou tout tan tou moun ki pwoche bò kote Bondye grasa li, paske li toujou vivan pou lapriyè pou yo. Lapriyè se yon mo trè enteresan. 

Sa li di se. 

Gen yon moun ki gen bezwen e li tèlman anba chay bezwen sa a ke li pa konnen kisa pou l fè. 

Yon entèsesè se youn ki kanpe nan mitan moun ki gen gwo bezwen an. 

Epi li konnen moun ki kapab. 

Satisfè tout bezwen. 

Epi jis pou ba ou yon lide. 

An reyalite, yon avoka ka tankou yon entèsesè. 

Se konsa, yon moun nan pwoblèm, pwoblèm legal, e konsa avoka a kanpe nan mitan. 

Moun ki nan pwoblèm ak jij ki ka administre oswa ede bezwen sa a. 

Lè sa a, li ka eksplike jij la ke sa a pa te bon, oswa sa a te dwat epi jij la ka fè yon desizyon an favè. 

Nan moun ki nan bezwen an. 

Sa a se foto yon entèsesè. 

Ak sa ki bèl se Lespri Sen an se Bondye li menm. 

Epi li konnen tout bezwen nou yo. 

Li konnen l lontan anvan nou di yo, men li konnen gwo bezwen espirityèl nou yo. 

Epi li toujou ap rele nan pye papa a. 

Pou bezwen espirityèl sa yo, e sa se bèl bagay. 

Li ka priye. 

Li jis pa chita, li priye pou nou epi li priye atravè nou. 

Oke, nou te vini nan fen seksyon sa a. Epi li te bèl pou mwen avèk ou, e mwen kwè Sentespri a te kòmanse sèvi nan kè ou epi l ap kontinye sèvi nan kè ou.

Mwen fèmen ak ekriti yo:

"Men nou menm, mezanmi, k ap bati tèt nou nan lafwa ki pi sen nou an epi n ap priye nan Sentespri a, kenbe nou nan lanmou pou Bondye, ap tann pitye Jezikri, Seyè nou an, ki mennen nan lavi etènèl." Jid 1: 20-21

Nou pral wè ou ankò byento.

Leson ki sot pase yo